[Karaoke - Beat] LK Người Thương Kẻ Nhớ & Sao Lòng Còn Thương - Thiên Quang
Long Huynh Lv 11

Long Huynh

56
33
4
dù cho tim vỡ sao lòng còn thương..!

100

Bình luận (4)
Lv 11

Phượng Nguyễn

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Chung Lê

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 11

Long Huynh - 7 tháng trước

Lv 11

Long Huynh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Bé Út

Trả lời - 7 tháng trước