[KARAOKE] Chuyện Ba Mùa Mưa - Quỳnh Trang
Ruby AH Lv 13

Ruby AH

74
25
11
Thật là một chuyện tình buồn..hát mà muốn khóc quá thui

1.5 K

Bình luận (11)
Lv 13

Ruby AH

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

❤️Hà Mạnh Hùng⭐️

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Ruby AH - 2 tháng trước

Lv 18

❤️Hà Mạnh Hùng⭐️

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Ruby AH - 2 tháng trước

Lv 18

❤️Hà Mạnh Hùng⭐️

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Ruby AH - 2 tháng trước

Lv 10

Lê Dũng

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Ruby AH - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận