[KARAOKE] Chuyện Ba Mùa Mưa - Quỳnh Trang
Ruby AH Lv 12

Ruby AH

64
20
6
Thật là một chuyện tình buồn..hát mà muốn khóc quá thui

3

Bình luận (6)
Lv 9

Lê Dũng

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 12

Ruby AH - 6 ngày trước

Lv 13

Đào Chi

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Ruby AH - 2 tháng trước

Lv 13

Đào Chi

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Ruby AH - 2 tháng trước

Lv 13

Tiến Nguyễn Doãn

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Giap NT

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Ruby AH - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận