[KARAOKE] BỘI BẠC - NGỌC HÂN FT ÂN THIÊN VỸ | Thương Quá Việt Nam
Chân Tình Lv 12

Chân Tình

Thuý Liễu Lv 14

Thuý Liễu

86
47
26
CT... TL đổi bài này nha, bài kia TL ko hát được ?

1.61 K

Bình luận (26)
Lv 13

Đào Huệ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thuý Liễu - 8 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thuý Liễu - 8 tháng trước

Lv 8

Hoa Phan

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thuý Liễu - 8 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thuý Liễu - 8 tháng trước

Lv 13

Kim Lan

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thuý Liễu - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận