Ngày Đó Xa Rồi - Trường Vũ (Karaoke)
Thanh Tu Lv 10

Thanh Tu

58
12
3
Lời đau, ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao!??

270

Bình luận (3)
Lv 15

Kim Cúc

Trả lời - 2 năm trước

Lv 10

Thanh Tu - 2 năm trước

Lv 10

Thanh Tu

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Cherry Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước