Karaoke - Nguyện Mãi Yêu Anh - Lưu Chí Vỹ ft Saka Trương Tuyền
Thủy Nguyễn Lv 17

Thủy Nguyễn

614
116
15
Anh biết không? Trên đời này có 2 thứ anh không nên đánh mất. Thứ nhất là em. Thứ hai là tình yêu của em!

4.11 K

Bình luận (15)
Lv 14

Thái Vũ Khang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Palo Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 2 năm trước

Lv 15

Morgana

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 2 năm trước

Lv 8

Tiin Tran

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận