Đêm Nhớ Người Tình-karaoke song ca-Lưu Ánh Loan ft...
Nguyễn Lợi Lv 18

Nguyễn Lợi

Lê Vân Lv 17

Lê Vân

377
137
127
CK góp vui SK SC Triển Vọng T2-2019..út và anh trai đi dạo Khai Xuân!! Kính Chúc Đại GĐ 1nam mới Thuận Bườm Xuôi Gió - Vạn Sự Như Ý ạ!!!????

2.21 M

Bình luận (127)
Lv 2

Thythy Pham

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Thiên Quang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Lê Vân - 1 năm trước

Lv 22

KimThu Vu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Út Vân - 1 năm trước

Lv 13

NguyễnThanhTú

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Lê Vân - 1 năm trước

Lv 20

Đỗ Thị Thanh Thủy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Lê Vân - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 127 bình luận