[Karaoke Tone Nam] Ngày Vui Qua Mau - Tiết Duy Hòa | SKY KARAOKE
Quang Nguyen Dinh Lv 13

Quang Nguyen Dinh

117
35
16
Mến tặng gd Myka cuối tuần!!! Giọng ca lạ, gương mặt lạ!!!

1.84 K

Bình luận (16)
Lv 16

Nguyễn Hồng Ngọc

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh - 11 tháng trước

Lv 14

Ngọc Phụng

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh - 11 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Kristy Hoàng Thu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh - 1 năm trước

Lv 15

Đan Thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận