KARAOKE - Duyên Tình - Quốc Khanh - Hà Thanh Xuân - ( Beat Chuẩn )
Kieu Hoai Anh Lv 16

Kieu Hoai Anh

Anna Nguyen Lv 15

Anna Nguyen

54
36
21
Bài này chị chưa tập bao giờ..hát lần 2 là ote lun..chưa thành cháo nhoa emm..hi tone hơi cao so với chị nè..kkk..đi phá làng phá xom cho zui hoyy??..

9.12 K

Bình luận (21)
Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 22

Ha Phuong

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 22

Ha Phuong - 9 tháng trước

Lv 22

Ha Phuong

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 22

Ha Phuong - 9 tháng trước

Lv 12

Xuân Trang

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Mi Le

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Anna Nguyen - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận

Liên quan