Karaoke Gặp nhau làm ngơ, Song ca, Trần Thiện Thanh
Kelvin Hiếu Lv 20

Kelvin Hiếu

Doublemint Hà Lv 13

Doublemint Hà

42
17
4
Trâu già muốn gặm cỏ non cỏ cười cỏ bảo rằng trâu rụng hết rùi kia....ha.....ha...kkkkkk.....!!!!

510

Bình luận (4)
Lv 20

Kelvin Hiếu

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Doublemint Hà - 10 tháng trước

Lv 20

Kelvin Hiếu

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Doublemint Hà - 10 tháng trước

Lv 13

Doublemint Hà

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 20

Kelvin Hiếu - 10 tháng trước

Lv 13

Doublemint Hà

Trả lời - 10 tháng trước