Karaoke Gặp nhau làm ngơ, Song ca, Trần Thiện Thanh
Kelvin Hiếu Lv 16

Kelvin Hiếu

Doublemint Hà Lv 11

Doublemint Hà

41
17
4
Trâu già muốn gặm cỏ non cỏ cười cỏ bảo rằng trâu rụng hết rùi kia....ha.....ha...kkkkkk.....!!!!

510

Bình luận (4)
Lv 16

Kelvin Hiếu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Doublemint Hà - 2 tháng trước

Lv 16

Kelvin Hiếu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Doublemint Hà - 2 tháng trước

Lv 11

Doublemint Hà

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Kelvin Hiếu - 2 tháng trước

Lv 11

Doublemint Hà

Trả lời - 2 tháng trước