Một thuở yêu người ( Song Ca ) Karaoke ONLY
Lâm Hoàng Lv 14

Lâm Hoàng

Phượng Trần Lv 14

Phượng Trần

92
42
21
Chị cảm ơn em iu đã mời chị hát một ck thật hay nhé❣️❣️

2.4 K

Bình luận (21)
Lv 14

Phượng Trần

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 11

Trung Dam

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Phượng Trần - 3 tháng trước

Lv 13

Pham Minh Dong

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Phượng Trần - 4 tháng trước

Lv 14

sad destiny

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Lâm Hoàng - 4 tháng trước

Lv 12

Hung Ngoc

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Lâm Hoàng - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận