Một thuở yêu người ( Song Ca ) Karaoke ONLY
Lâm Hoàng Lv 13

Lâm Hoàng

Phượng Trần Lv 13

Phượng Trần

60
33
18
Chị cảm ơn em iu đã mời chị hát một ck thật hay nhé❣️❣️

2.2 K

Bình luận (18)
Lv 8

sad destiny

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 13

Phượng Trần - 24 ngày trước

Lv 8

Hung Ngoc

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Phượng Trần - 1 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Phượng Trần - 1 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Phượng Trần - 1 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Phượng Trần - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 18 bình luận

Liên quan

    
Lv 15

Ngọc Linh Vip 2 Nam Nguyen Vip 3 đã hát 1 năm trước

495
134
70
Lv 17

Nga Vũ Vip 3 Hà Vũ Vip 2 đã hát 7 tháng trước

216
177
202
Lv 17

Xít Thì Ngá Vip 3 Lì Lợm Vip 3 đã hát 17 ngày trước

204
53
20