Karaoke Giọt nước mắt ngà - Giọng nữ (Ngô Thụy Miên)
Trần Thu Hà Lv 15

Trần Thu Hà

Ai Thuy Dinh Lv 13

Ai Thuy Dinh

66
37
15
Trông áng mây u hoài...

3.51 K

Bình luận (15)
Lv 13

Tan Diep

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Ai Thuy Dinh - 10 tháng trước

Lv 19

AROMA

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 13

Ai Thuy Dinh - 10 tháng trước

Lv 19

AROMA

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ - 10 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 19

AROMA - 10 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận