Phố Hoa Remix ( Beat Phối Chuẩn ) - Tone Nữ Karaoke By Thành Được
Ti Ti Nguyễn Lv 20

Ti Ti Nguyễn

Lanhuong Pham Lv 15

Lanhuong Pham

45
26
2
Chị hát lại pé ơi! Beat cũ chỉ thấy lời còn nhạc thì ko!

800

Bình luận (2)
Lv 20

Ti Ti Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Lanhuong Pham

Trả lời - 1 năm trước