Phố Hoa Remix ( Beat Phối Chuẩn ) - Tone Nữ Karaoke By Thành Được
Tieu Tho Phung Lv 17

Tieu Tho Phung

Lanhuong Pham Lv 15

Lanhuong Pham

45
26
2
Chị hát lại pé ơi! Beat cũ chỉ thấy lời còn nhạc thì ko!

800

Bình luận (2)
Lv 17

Tieu Tho Phung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Lanhuong Pham

Trả lời - 1 năm trước