[KARAOKE] Căn Nhà Màu Tím - Mai Lệ Quyên ft Đoàn Minh
Pham Minh Dong Lv 13

Pham Minh Dong

Nguyen Thanh Tuan Lv 11

Nguyen Thanh Tuan

352
93
10
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

410

Bình luận (10)
Lv 7

Nguyễn Ngọc Thuy

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 7

Nguyễn Ngọc Thuy - 8 tháng trước

Lv 13

Pham Minh Dong

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Linh Hương

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 11

Nguyen Thanh Tuan - 9 tháng trước

Lv 10

Phạm Hải

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 11

Nguyen Thanh Tuan - 9 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 11

Nguyen Thanh Tuan - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận