[KARAOKE] Đường Tím Bằng Lăng - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Ngô Viết Nghĩa Lv 19

Ngô Viết Nghĩa

. Lv 20

.

643
135
72
Ve ngân khúc hát sầu thương ... hoa giăng tím đường nhung nhớ ...!!!

30.61 K

Bình luận (72)
Lv 14

Phan Thủy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Phan Thủy - 1 năm trước

Lv 14

Phan Thủy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

. - 1 năm trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

. - 1 năm trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

. - 1 năm trước

Lv 13

Văn Tèo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

. - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 72 bình luận