Pho Vang Em Roi Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

521
418
163
Bài mới học hát chưa rành mà ox đổi beat lại chuyển tone nữa. Ox ❤️ uii nghe tạm nha...

50.31 K

Bình luận (163)
Lv 14

Phuc Nguyen

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 ngày trước

Lv 3

quochuy

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 ngày trước

Lv 11

Vy sửa xe

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 3 ngày trước

Lv 11

Vy sửa xe

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 3 ngày trước

Lv 12

Đào Huệ

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 3 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 163 bình luận