Ta Đã Từng Yêu Karaoke - Lệ Quyên
Hoàng Kaka Lv 13

Hoàng Kaka

Thuỳ Tâm Lv 15

Thuỳ Tâm

33
31
5
15/1/2018

203

Bình luận (5)
Lv 15

Thu Hằng Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Phi Nhung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

Nguyễn Kiên

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Van Tran

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Hoàng Kaka

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Choé(Thuỳ Tâm) - 2 năm trước