Tình Cha - Karaoke Beat Chuẩn ✔
Hải Phạm Lv 11

Hải Phạm

516
267
86
Vậy là đã 1.095 ngày Cha vĩnh viễn giời xa các con...cháu...chắt...

9.26 K

Bình luận (86)
Lv 15

Sơn Ca

Trả lời - 5 giờ trước

Lv 11

Hải Phạm - 5 giờ trước

Lv 15

Sơn Ca

Trả lời - 5 giờ trước

Lv 15

Sơn Ca

Trả lời - 5 giờ trước

Lv 11

Hải Phạm - 5 giờ trước

Lv 3

Đào Hồng Phú

Trả lời - 14 giờ trước

Lv 3

Đào Hồng Phú - 12 giờ trước

Lv 12

Trần Mạnh Hải

Trả lời - 14 giờ trước

Lv 11

Hải Phạm - 13 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 86 bình luận