Tình Cha - Karaoke Beat Chuẩn ✔
Hải Phạm Lv 13

Hải Phạm

676
393
100
Vậy là đã 1.095 ngày Cha vĩnh viễn rời xa các con...cháu...chắt...

11.97 K

Bình luận (100)
Lv 17

Thu Trang

Trả lời - 21 ngày trước

Lv 12

Phạm Hoa

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Hải Phạm - 2 tháng trước

Lv 12

Trần Phương Thuý

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Hải Phạm - 3 tháng trước

Lv 12

Hằng Trần

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Hải Phạm - 3 tháng trước

Lv 11

Vu Hanh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Vu Hanh - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 100 bình luận