Karaoke Hát Chèo _ song ca _ Nhớ Về Hội Lim _ SL ; Hồng Hoa
Oanh Nguyễn Lv 14

Oanh Nguyễn

Tùng Anh Bonsai Lv 14

Tùng Anh Bonsai

132
86
23
Lần đầu hai anh em cùng hát làn điệu chèo hay quá E hát chèo tuyệt quá A cảm ơn E rất nhiều nka!!!!

3.01 K

Bình luận (23)
Lv 14

Lieu Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Định Mệnh - 11 tháng trước

Lv 14

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 1 năm trước

Lv 15

Dien Phuong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 1 năm trước

Lv 15

Dien Phuong

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 1 năm trước

Lv 13

Hương Mai

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Tùng Anh Bonsai - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận