Hành Trang Giã Từ Karaoke (Trường Vũ & Như Quỳnh)
Mộc Lv 14

Mộc

AROMA Lv 18

AROMA

20
15
9
Giờ này chắc xách balo lên và giã từ là êm đềm rồi hỉ...Cô giáo hát bài này hay quá ta ơi!

3.41 K

Bình luận (9)
Lv 15

Hoàng Nguyễn

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 14

Mộc - 8 ngày trước

Lv 18

Sơn Ca

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 18

AROMA - 8 ngày trước

Lv 18

Sơn Ca

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 14

Mộc - 8 ngày trước

Lv 18

Sơn Ca

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 18

Sơn Ca - 8 ngày trước

Lv 14

Mộc

Trả lời - 9 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận