Mưa Lạnh Tàn Canh Karaoke - Hoàng Thục Linh (Full Beat)
Ha Phuong Lv 21

Ha Phuong

326
183
173
Được sự cổ vũ của mọi nguoi iu thương e lại lên kinh ứng thi cả nhà iu thương ủng hộ thả ❤️❤️❤️ cho e nha chúc cả nhà iu btvv hp ❤️❤️ 25/7/2019

597 K

Bình luận (173)
Lv 11

S-Ku

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 5 tháng trước

Lv 16

MAY KIEU

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 5 tháng trước

Lv 17

Chili

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 5 tháng trước

Lv 14

Jordan Do

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 5 tháng trước

Lv 13

Lan Lê

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 173 bình luận