[Karaoke Remix] Mùa Thu Lá Bay - Khưu Huy Vũ ft Sơn Ca
Chi Huỳnh Lv 13

Chi Huỳnh

Lam Trinh Lv 14

Lam Trinh

55
40
16
Hen em kiep sao ta nhin thay nhau...

3.5 K

Bình luận (16)
Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh - 1 năm trước

Lv 14

Linh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh - 1 năm trước

Lv 16

Lana Thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh - 1 năm trước

Lv 12

Chúc Nở

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh - 1 năm trước

Lv 14

Diem Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận