[Karaoke Remix] Mùa Thu Lá Bay - Khưu Huy Vũ ft Sơn Ca
Chi Huỳnh Lv 13

Chi Huỳnh

Lam Trinh Lv 14

Lam Trinh

51
37
16
Hen em kiep sao ta nhin thay nhau...

3.5 K

Bình luận (16)
Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh - 4 tháng trước

Lv 13

Linh Hương

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh - 4 tháng trước

Lv 14

Lana Thanh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh - 4 tháng trước

Lv 11

Chúc Nở

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh - 4 tháng trước

Lv 13

Diem Nguyen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Lam Trinh - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận