TÌNH KHÚC CHIA LY | KARAOKE (BEAT GỐC SONG CA) |Kim Ny Ngọc Ft Dĩ Đăng ( BEAT CHUẨN NHẤT )
Hương Giang Lv 19

Hương Giang

Tuấn Phạm Lv 19

Tuấn Phạm

436
164
131
Ck TP vs HG vào tham gia Gl SK ..!!cặp song ca tháng 12 .. mong cả nhà yêu ủng hộ.. Thanks cả nhà yêu..!!!

770.91 K

Bình luận (131)
Lv 14

Kim Oanh Huynh Thi

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 5 tháng trước

Lv 10

Le Thao Anh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 8 tháng trước

Lv 11

Tên Không

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 8 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 131 bình luận

Liên quan