Vợ Tuyệt Vời Nhất Karaoke (beat chuẩn) - Vũ Duy Khánh
Thái Vũ Khang Lv 12

Thái Vũ Khang

Mi Le Lv 14

Mi Le

164
76
24
Cảm ơn Khang lần thứ 2 hát tặng vợ ca khúc này...Iu anh❤️

4.91 K
Bình luận (24)
Lv 10

Phan Thủy

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 12

minhchuyet

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 14

Mi Le

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 17

Kieu Nguyen

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 17

Kieu Nguyen - 11 ngày trước

Lv 17

Kieu Nguyen

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 14

Mi Le - 11 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận