[KARAOKE] Tình Ấm Chiều Quê - Đoàn Minh ft Mai Lệ Quyên
Trần Hà Khánh Lv 14

Trần Hà Khánh

206
191
22
❤️ Em ko mong gì hơn có anh kề bên sớm tối. Nhớ nghe anh mối tình nồng nan duyên trao ❤️❤️

5.62 K

Bình luận (22)
Lv 7

Thuy Loan Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Lv 11

Ngan To

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 11

Ngan To

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận