SÓNG GIÓ KARAOKE - JACK x K-ICM [Official Video]
Tâm Kiều Lv 10

Tâm Kiều

Lưu Tú Mỹ Lv 10

Lưu Tú Mỹ

195
27
1
Hát kết hợp sáo trúc( có hợp k ạ?)

102

Bình luận (1)
Lv 10

Lưu Tú Mỹ

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 10

Tâm Kiều - 3 tháng trước