Karaoke Nếu Ai Có Hỏi - Đạt Võ ft Kim Ryna ( SKY KARAOKE )
Thanhtuyen Vo Lv 16

Thanhtuyen Vo

Lý tiến dũng Lv 10

Lý tiến dũng

462
19
2
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

411

Bình luận (2)
Lv 11

Lee Anh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Thanhtuyen Vo

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 10

Lý tiến dũng - 11 tháng trước