Buồn Của Em - (K-ICM x Đạt G x Masew) (Tone Nữ)
Bui Tran Thao My Lv 3

Bui Tran Thao My

1695
296
22
Vừa nghe bài này 2l nên hát k đc chuẩn

78

Bình luận (22)
Lv 3

RC Airplane

Trả lời - 2 năm trước

Lv 1

TrânTrân Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 1

Joong Yue - 2 năm trước

Lv 2

Vũ Thị Diệp

Trả lời - 2 năm trước

Lv 1

Sangma Marak

Trả lời - 2 năm trước

Lv 1

ny lê

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận