Cánh Hồng Phai (Karaoke Beat) - Trấn Thành
Minh Hoang Lv 6

Minh Hoang

213
122
17
I sing

42
Bình luận (17)
Lv 17

Ngô Tuấn

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 2

Nguyễn Phương

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 6

Minh Hoang - 4 ngày trước

Lv 12

DamMe

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 6

Minh Hoang - 5 ngày trước

Lv 6

Minh Hoang

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 3

Cuong Nguyen

Trả lời - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 17 bình luận