THÌ THẦM VỚI DÒNG SÔNG - KARAOKE SONG CA
Ngọc Hải Bolero Lv 12

Ngọc Hải Bolero

Truong Hao Lv 12

Truong Hao

43
6
7
Gủi anh muộn nhé ghi em ngại mà lại hát ko hay anh nge tạm nhé

330

Bình luận (7)
Lv 14

Bình An

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Bình An - 1 năm trước

Lv 4

Bảy Hà

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Ngọc Hải Bolero - 1 năm trước

Lv 12

Bùi Gấm

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Tam Nguyenthi - 1 năm trước

Lv 11

Tuyền Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Ngọc Hải Bolero - 1 năm trước

Lv 12

Ngọc Hải Bolero

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Truong Hao - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận