LK Trịnh Nam Son Karaoke ONLY
Quyên Tran Lv 16

Quyên Tran

AL Lv 13

AL

68
41
5
Cho anh gửi em nhé em hát hay lắm nha A cảm ơn em nhé

71

Bình luận (5)
Lv 13

Oanh Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

⚜️BT⚜️

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

AL - 2 năm trước

Lv 12

Tran Thảo

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

AL - 2 năm trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 2 năm trước