Karaoke TẠM BIỆT HUẾ - nhạc Xuân An- phong cách Vân Khánh
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

2817
479
107
Không hiểu sao lại yêu Huế nhiều đến vậy, hị. Em tặng ck và beat karaoke do em tạo cho những ai yêu Huế nà❤️ Beat 1 made by Nhung

34.88 K
Bình luận (107)
Lv 11

Anhquy Lehong

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 10

Loan Lu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 5

Nguyễn Toàn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 10

Hồng Sơn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 12

Phú Lộc

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 107 bình luận