Karaoke TẠM BIỆT HUẾ - nhạc Xuân An- phong cách Vân Khánh
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

2651
371
95
Không hiểu sao lại yêu Huế nhiều đến vậy, hị. Em tặng ck và beat karaoke do em tạo cho những ai yêu Huế nà❤️

34.46 K
Bình luận (95)
Lv 9

Hà Linh Vu

Trả lời - 15 giờ trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 1 giờ trước

Lv 13

Minh Dương

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 1 giờ trước

Lv 13

Nguyễn Thu Hằng

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 1 giờ trước

Lv 11

Linh Phương Nguyễn

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 1 giờ trước

Lv 11

Văn Dũng

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 2 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 95 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan