Một người đi-karaoke-Đan Nguyên Ft Hà Thanh Xuân
Hoàng Quốc Tuấn Lv 17

Hoàng Quốc Tuấn

Nguyễn Lan Anh Lv 18

Nguyễn Lan Anh

3245
400
54
Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm... Gửi anh! Anh hát bài này hay lắm.

111.9 K
Bình luận (54)
Lv 7

Cuộc Sống Đài

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 8 ngày trước

Lv 18

Hằng Nga

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 8 ngày trước

Lv 2

Trần Thị Phương

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 8 ngày trước

Lv 9

Hoan Jea Ahn

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 9 ngày trước

Lv 5

tamnguyen

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 9 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận