KARAOKE- TRẢ LẠI EM YÊU- Giọng Nam- Sáng tác: Phạm Duy
Đình Tú Lv 13

Đình Tú

21
20
7
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

320

Bình luận (7)
Lv 17

Hồng Mẫn

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Hồng Mẫn - 9 tháng trước

Lv 11

Huỳnh Mỹ

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 11

Ngọc Trân

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Đình Tú - 9 tháng trước

Lv 13

Mây Trắng

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

Mây Trắng - 9 tháng trước

Lv 10

Kim Nuong

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 10

Kim Nuong - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận