[Karaoke HD] Anh Không Còn Thương - Saka Trương Tuyền
Ngọc Linh Lv 15

Ngọc Linh

426
171
188
Anh Không còn thương thì hãy nói ra một lời

14.96 K

Bình luận (188)
Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 15

Ngọc Linh - 1 ngày trước

Lv 19

Tuấn Phạm

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 15

Ngọc Linh - 1 ngày trước

Lv 12

Đào Huệ

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 15

Ngọc Linh - 1 ngày trước

Lv 9

Trí Ka

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 15

Ngọc Linh - 1 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 188 bình luận