[Karaoke - Beat] LK Tình Ngăn Đôi Bờ & Làm Dâu Xứ Lạ - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Rose Nguyen Lv 21

Rose Nguyen

Henry Tran Lv 20

Henry Tran

167
76
28
Dù cho hôm nay duyên mình mang dang dỡ,vẫn thương trong đời thương mãi nhau thôi

625.4 K

Bình luận (28)
Lv 21

Rose Nguyen

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 20

Henry Tran - 6 tháng trước

Lv 7

kim Hương

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 20

Henry Tran - 6 tháng trước

Lv 21

Rose Nguyen

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

Henry Tran - 7 tháng trước

Lv 19

Post Công

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

Phi Hồng

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

Henry Tran - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 28 bình luận