[KARAOKE SONG CA] Chỉ Là Phù Du - Phương Cẩm Ngọc ft Giang Trường (SKY KARAOKE)
Nhị Nguyễn Lv 17

Nhị Nguyễn

Nguyễn Bảy Lv 16

Nguyễn Bảy

286
294
31
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

308.43 K

Bình luận (31)
Lv 16

Hải Phạm

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 2 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Nguyễn Phương Đông

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 4 tháng trước

Lv 10

Nguyễn Mận

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Nguyễn Bảy - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận