0032 KARAOKE Bạc trắng lửa hồng Dương Hồng Loan Khưu Huy Vũ
Phuong Huynh Lv 18

Phuong Huynh

Lynn Huynh Lv 16

Lynn Huynh

146
63
18
Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao? Trăm năm biết có duyên gì... Gian truân nếu có qua cầu... thì hợp tan duyên số mà thôi...!!!

53.81 K

Bình luận (18)
Lv 3

Nhi Nhi Nhi

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Tuấn Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Lynn Huynh - 2 năm trước

Lv 16

Hà Mạnh Hùng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Lynn Huynh - 2 năm trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 2 năm trước

Lv 16

Lynn Huynh - 2 năm trước

Lv 13

Pilar Castro

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Pilar Castro - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 18 bình luận