Karaoke | Nhịp Cầu Tri Âm (Như Quỳnh & Trường Vũ)
Duong Minh Nguyễn Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Ngọc Thủy Lv 17

Ngọc Thủy

425
263
107
✨cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng✍️ 玉水 tamamizu

33.73 K

Bình luận (107)
Lv 3

Rêu Xanh

Trả lời - 10 giờ trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 7 giờ trước

Lv 11

Nghiem Thị Quyen

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 4 ngày trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 6 ngày trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 6 ngày trước

Lv 18

Nhân Trí

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 107 bình luận