Karaoke | Nhịp Cầu Tri Âm (Như Quỳnh & Trường Vũ)
Duong Minh Nguyễn Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Ngọc Thủy Lv 17

Ngọc Thủy

464
318
115
✨cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng✍️ 玉水 tamamizu

34.13 K

Bình luận (115)
Lv 12

Phùng Lai

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Ngọc Thủy - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 115 bình luận