MONG MỘT NIỀM VUI (KARAOKE 4K) - Sáng tác Vũ Tuấn Đức - cs Thanh Trúc & VTĐ - Vtdmusic official MV
G Lv 18

G

NamChi Viet Nguyen Lv 19

NamChi Viet Nguyen

536
180
42
Mong một niềm vui

60.48 K

Bình luận (42)
Lv 18

G

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 19

NamChi Viet Nguyen - 4 tháng trước

Lv 17

Leo

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

NamChi Viet Nguyen - 8 tháng trước

Lv 18

G

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Khánh Vinh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

NamChi Viet Nguyen - 8 tháng trước

Lv 11

Minh Anh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 18

G - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận