Cõi Nhớ Karaoke ONLY ( SONG CA )
Ngân Hà Lv 14

Ngân Hà

Ngô Dũng Lv 18

Ngô Dũng

318
90
18
Đuổi Ong bắt Bướm bên góc cạnh bờ ao....tình yêu lắng sâu đã đi vào Cõi Nhớ ! Cảm ơn em đã mời Ck hay !

7.52 K

Bình luận (18)
Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Ngô Dũng - 1 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Ngô Dũng - 1 năm trước

Lv 15

Dung Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Ngô Dũng - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Ngô Dũng - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Ngô Dũng - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 18 bình luận