KARAOKE Tình Vội Chia Ly -Dương Hồng Loan ft Duy Trường Beat Phối chuẩn
Tuyen Thi Lv 20

Tuyen Thi

Liem Thanh Lv 16

Liem Thanh

74
14
9
Em hát tuyệt vời quá em gái ơi!!!!...còn gì em ơi.....

7.22 K

Bình luận (9)
Lv 14

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Liem Thanh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

Tuyen Thi - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận