Karaoke Giọt mưa thu (tone nữ) - DMC
Ruby AH Lv 15

Ruby AH

92
41
16
Có nỗi buồn nào đọng lại trong tâm hồn tôi thế này..thấy khoé mắt cay cay

7.8 K

Bình luận (16)
Lv 18

Hạ MY

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

Hạ MY

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Anh Thuyên Trịnh Nguyễn

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Anh Thuyên Trịnh Nguyễn - 3 tháng trước

Lv 19

Nguyễn Tiến Việt

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Đào Chi

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 16 bình luận