[Karaoke - Beat] LK Tình Ngăn Đôi Bờ & Làm Dâu Xứ Lạ - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Lợi Lê Lv 11

Lợi Lê

Phan Thủy Lv 13

Phan Thủy

82
73
25
Em lấy chồng ..cách một dòng sông ..... Đò ngang không có ...tình ngăn đôi bờ ....!!!

8.22 K

Bình luận (25)
Lv 16

Thuy Nguyen

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy - 5 tháng trước

Lv 14

Phùng Hồng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy - 5 tháng trước

Lv 14

Phùng Hồng

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Phùng Hồng - 5 tháng trước

Lv 13

Diệu Tâm

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy - 5 tháng trước

Lv 13

Diệu Tâm

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

Phan Thủy - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận