KARAOKE - Tình Lúa Duyên Trăng - Quang Lê ft Ngọc Hạ Chuẩn Paris By Night
Trang Trần Lv 18

Trang Trần

Tuấn Cao Lv 17

Tuấn Cao

219
114
58
Vừa chào cái là mời glsc luôn sao hỡ Diva Trang em ^_^~

22.5 K

Bình luận (58)
Lv 17

Hoàng Dung

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao - 1 ngày trước

Lv 17

Hoàng Dung

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao - 1 ngày trước

Lv 17

Hoàng Dung

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao - 1 ngày trước

Lv 21

Đặng Thuỳ

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao - 2 ngày trước

Lv 15

Cô Nhung

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 58 bình luận

Liên quan