Bên Bến Sông Buồn Karaoke BáchLýBăng
Bách Lý Băng Lv 17

Bách Lý Băng

318
238
251
Ca khúc em mới tập hát lần đầu gửi tới đại gđ mykara với lời chúc sk và lời chào thân ái nhất ạ❤

143.45 K

Bình luận (251)
Lv 3

Nguyễn Duy Thao

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 8

Pham Dương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng - 12 ngày trước

Lv 12

Lien Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Lien Nguyen - 2 tháng trước

Lv 12

Lien Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Lien Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Lien Nguyen - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 251 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan