Karaoke. Cát Bụi Cuộc Đời. Mai Lệ Quyên
нoᴀ нồɴԍ đᴇɴ Lv 16

нoᴀ нồɴԍ đᴇɴ

305
153
27
☘️☘️Ŋơ ......Cmt ...☘️☘️Đời là phù du ,ta sống hôm nay không biết về ngày mai sau !!!!!!!!!!!!!!!!

5.91 K

Bình luận (27)
Lv 12

NguyễnThanhTú

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

NguyễnThanhTú

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

нoᴀ нồɴԍ đᴇɴ - 2 tháng trước

Lv 22

çђųŋɠ ķįɱ ŋɠųƴêŋ

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Đình Trương

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Luong Toan

Trả lời - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 27 bình luận