Karaoke. Cát Bụi Cuộc Đời. Mai Lệ Quyên
Hơą Hồŋg Đɛŋ Lv 16

Hơą Hồŋg Đɛŋ

301
151
24
☘️☘️Ŋơ ......Cmt ...☘️☘️Đời là phù du ,ta sống hôm nay không biết về ngày mai sau !!!!!!!!!!!!!!!!

3.86 K

Bình luận (24)
Lv 13

Nỗi Niềm Chưa Trọn

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 14

Luong Toan

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 21

çђųŋɠ ķįɱ ŋɠųƴêŋ

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 11

Kiên Nguyễn Văn

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Hơą Hồŋg Đɛŋ - 9 tháng trước

Lv 8

Minh Hoài

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận