Hoài Cảm Karaoke, Giọng Nam, USAlong
Quân Hoàng Lv 15

Quân Hoàng

63
336
9
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

3.64 K

Bình luận (9)
Lv 12

Thám Lê

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Phúc

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Quân Hoàng - 4 tháng trước

Lv 18

Kieu Nguyen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Quân Hoàng - 4 tháng trước

Lv 11

Tuyết Kim

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Quân Hoàng - 4 tháng trước

Lv 15

Lê Na

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Quân Hoàng - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận