[Karaoke] NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU - Phạm Đình Chương (Giọng Nữ)
Bachyen Dang Lv 12

Bachyen Dang

233
276
79
Nhắm mắt ôi sao nữa hôn bỗng thương đau....

5.35 K

Bình luận (79)
Lv 10

Trịnh Hường

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Bachyen Dang - 1 năm trước

Lv 3

Văn Tân Lưu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Thanh Hùng Trương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

OiXeRa Tony

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

ToStart Goodbye

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 79 bình luận