Nhớ Về Em [Karaoke SC beat]
Anh Hai Lv 11

Anh Hai

Oanh Nguyễn Lv 14

Oanh Nguyễn

189
100
37
Em gửi bài anh ak!Anh hát thì rất là hay và bài này em cũng rất là thích. Em cảm ơn anh nhiều!

442

Bình luận (37)
Lv 9

Ken Ry

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Nghiêm Thị Quyên

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Đình Tú

Trả lời - 2 năm trước

Lv 2

Thuy Dung Vo

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Trương Hào

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 37 bình luận