Một ngày không có anh Song ca Karaoke ( Hồng Diễm ft Dương Quốc Tuấn)
Giang Pham Lv 17

Giang Pham

Kieu Nguyen Lv 16

Kieu Nguyen

191
103
54
Đã cố gắng hết sức !! hii nghe tạm anh ui ❤️❤️❤️

90.6 K

Bình luận (54)
Lv 12

Huỳnh Thiên Kiện

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Kieu Nguyen - 9 tháng trước

Lv 15

HUYỀN LE

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Giang Pham - 1 năm trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Kieu Nguyen - 1 năm trước

Lv 14

Nghiêm Uy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Kieu Nguyen - 1 năm trước

Lv 14

Nghiêm Uy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Kieu Nguyen - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận