Một ngày không có anh Song ca Karaoke ( Hồng Diễm ft Dương Quốc Tuấn)
Giang Pham Lv 17

Giang Pham

Kieu Nguyen Lv 15

Kieu Nguyen

187
100
54
Đã cố gắng hết sức !! hii nghe tạm anh ui ❤️❤️❤️

90.6 K

Bình luận (54)
Lv 10

Huỳnh Thiên Kiện

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Kieu Nguyen - 2 tháng trước

Lv 14

HUYEN THU LE

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Giang Pham - 8 tháng trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Kieu Nguyen - 9 tháng trước

Lv 14

Nghiêm Uy

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Kieu Nguyen - 9 tháng trước

Lv 14

Nghiêm Uy

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Kieu Nguyen - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận